De tekst werd geschreven door Bertus Boivin.

Waarvoor mijn hartelijke dank.


Christina Gruppen heeft het historisch perspectief uitgezocht.

Waarvoor mijn hartelijke dank.

Colofon

© Klaas van Slooten GOF
Op alle foto's berust copyright! Geen van de foto's mag DUS zonder toestemming gebruikt worden,

op welke wijze dan ook.


klaasvanslooten.nl
exp@klaasvanslooten.nl


Sta je op de mailing-list maar je wilt EXP niet ontvangen? Of juist andersom?  Mail me dan.